Badania i rozwój

Przekładamy innowacyjne pomysły na produkty i usługi doceniane przez rynek, zachowując zdobyte know-how i przewagę konkurencyjną.

Przekładamy innowacyjne pomysły na produkty i usługi doceniane przez rynek, zachowując zdobyte know-how i przewagę konkurencyjną.

Wiodąca pozycja Grupy Camozzi w różnych segmentach rynku, w których działa opiera się na kluczowych fundamentach ciągłych badań i innowacji.

Grupa Camozzi reinwestuje 3% swoich obrotów w działalność badawczo-rozwojową (R&D). Obszar ten zatrudnia wielu wykwalifikowanych inżynierów i badaczy na całym świecie. Liczba ta bezpośrednio odzwierciedla przyszłe perspektywy, rozwój i postęp techniczny w DNA Camozzi.