Innowacje i jakość

W przypadku firmy Camozzi jakość odnosi się nie tylko do doskonałości samego produktu końcowego, ale również całego procesu biznesowego.

W przypadku firmy Camozzi jakość odnosi się nie tylko do doskonałości samego produktu końcowego, ale również całego procesu biznesowego.


Badania, innowacje technologiczne, szkolenia, szacunek dla personelu, bezpieczeństwo pracowników i środowiska oraz kompleksowa dbałość o klienta, to czynniki, które firma Camozzi, zgodnie ze swoją filozofią, uważa za absolutną podstawę w kontekście zapewniania jakości.

 

Mechatronic Application Research Center
Ośrodek Badawczy Aplikacji Mechatronicznych (MARC)

Badania i rozwój są strategicznymi i identyfikującymi aktywność Camozzi działaniami.
 

Il Sistema di Gestione di Camozzi
System zarządzania grupy Camozzi

Podsumowaniem tego podejścia jest integracja systemów zarządzania procesem produkcji CIS (Camozzi Innovation System) i CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certyfikaty

Mówiąc o „ogólnej jakości” mamy również na myśli możliwość wykazywania zaangażowania poprzez uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Rozwiązania mechatroniczne i cyfrowe

Firmę Camozzi Automation i Camozzi Digital łączy wspólna wizja – ciągła innowacyjność oznaczająca tworzenie i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań.