Ośrodek Badawczy Aplikacji Mechatronicznych (MARC)

Badania i rozwój są strategicznymi i identyfikującymi aktywność Camozzi działaniami.
 

Badania i rozwój są strategicznymi i identyfikującymi aktywność Camozzi działaniami.
 

Wartość dodana związana z naszym rozmaitym technologiczne podejściem doprowadziła nas do stworzenia interdyscyplinarnego działu o nazwie MARC.

Dział ten będący ośrodkiem badawczym aplikacji mechatronicznych, poprzez przeprowadzane symulacje oraz działalność badawczą, jest w stanie projektować coraz bardziej zaawansowane systemy i komponenty – często we współpracy z innymi, znanymi na całym świecie centrami doskonalenia.

Cyfryzacja procesów produkcyjnych oraz wzajemne łączenie poszczególnych komponentów stanowią podstawę ważnych projektów badawczych z dziedziny mechatroniki, robotyki i materiałoznawstwa.

Współpraca z uniwersytetami i instytutami badawczymi

  • W Stanach Zjednoczonych firma Camozzi dołączyła do Programu współpracy przemysłowej wydziału informatyki uniwersytetu w Berkeley w Kalifornii, celem opracowania platform technologicznych przeznaczonych do uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.
  • Wspólne laboratorium przeznaczone do prac nad robotyką, automatyką oraz zrównoważonymi materiałami znajduje się w Genui w Istituto Italiano di Tecnologia (IIT, Włoski Instytut Technologiczny).
  • Współpraca z Politechniką w Mediolanie pozwala nam wykorzystywać możliwości stworzone cyfryzację przemysłu, roboty kolaboracyjne do opracowywania inteligentnych rozwiązań i innowacyjnych procesów produkcyjnych.

Kontakt


MARC BUSINESS UNIT
Via Cassala, 54/56 - 25126 (Brescia) Italy

Tel. +39 030 43741
marc@camozzi.com
Mechatronic Application Research Center
Ośrodek Badawczy Aplikacji Mechatronicznych (MARC)

Badania i rozwój są strategicznymi i identyfikującymi aktywność Camozzi działaniami.
 

Il Sistema di Gestione di Camozzi
System zarządzania grupy Camozzi

Podsumowaniem tego podejścia jest integracja systemów zarządzania procesem produkcji CIS (Camozzi Innovation System) i CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certyfikaty

Mówiąc o „ogólnej jakości” mamy również na myśli możliwość wykazywania zaangażowania poprzez uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Rozwiązania mechatroniczne i cyfrowe

Firmę Camozzi Automation i Camozzi Digital łączy wspólna wizja – ciągła innowacyjność oznaczająca tworzenie i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań.