Rozwiązania mechatroniczne i cyfrowe

Firmę Camozzi Automation i Camozzi Digital łączy wspólna wizja – ciągła innowacyjność oznaczająca tworzenie i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań.

Firmę Camozzi Automation i Camozzi Digital łączy wspólna wizja – ciągła innowacyjność oznaczająca tworzenie i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań.

Wynika ona z synergicznej zdolności do dzielenia się swoją specjalistyczną wiedzą (know-how) w zakresie projektowania komponentów pneumatycznych i elektrycznych, zapewniających możliwość ich implementacji w systemach inteligentnych.

Marco Camozzi, dyrektor zarządzający Camozzi Automation, wyjaśnia: „Jednym z naszych głównych atutów w kwestii opracowywania inteligentnych rozwiązań dla przemysłu 4.0 jest przede wszystkim zdolność do przekształcania, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem zaawansowanych, zastrzeżonych algorytmów, informacji gromadzonych dzięki technologiom, w szczegółowe raporty diagnostyczne. Dzięki tym raportom klienci mogą na bieżąco monitorować wydajność procesów produkcyjnych, skuteczniej i wydajniej planować działania związane z pracami serwisowymi, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu przestojów i kosztów operacyjnych.

Każda baza danych utworzona za pośrednictwem naszych systemów staje się punktem wyjścia dla wdrożenia MES (Manufacturing Execution System), komputerowego systemu kontrolującego i zarządzającego cyklami oraz kwestiami dotyczącymi produkcji, w obrębie realizacji trzech celów:

  • optymalizacji konkretnych procesów i jakości gotowych produktów firmy Camozzi;
  • wdrażania coraz bardziej precyzyjnych i wiarygodnych algorytmów obliczeniowych;
  • zapewniania klientom rzeczywistej wartości dodanej w zakresie cyfryzacji ich procesów wewnętrznych”.

W przypadku grupy Camozzi, Camozzi Digital jest przede wszystkim dostawcą niestandardowych rozwiązań MES, w najwyższym stopniu zintegrowanych z maszynami, nawet najstarszymi (stanowiącymi tzw. obszar do zagospodarowania), które w przypadku kontroli procesu produkcji zazwyczaj nie wykorzystują danych o szczególnym znaczeniu.

Poza informacjami uzyskiwanymi bezpośrednio od operatorów maszyn istnieją również opatentowane moduły wykorzystywane do bezpośredniego łączenia się z maszynami (PLC/Scada) celem zapewnienia większej ilości informacji oraz pełnego wglądu w działalność poszczególnych działów produkcji, zasoby i wykorzystywane materiały, co ściśle związane jest z zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa lub systemem zarządzania.

Specjalne, kompleksowe systemy cyber-fizyczne firmy Camozzi umożliwiają integrację czujników i inteligentnych komponentów, które, za pośrednictwem bramy IIoT, są w stanie przesyłać złożone dane procesowe do systemów zarządzających i chmury.

Mechatronic Application Research Center
Ośrodek Badawczy Aplikacji Mechatronicznych (MARC)

Badania i rozwój są strategicznymi i identyfikującymi aktywność Camozzi działaniami.
 

Il Sistema di Gestione di Camozzi
System zarządzania grupy Camozzi

Podsumowaniem tego podejścia jest integracja systemów zarządzania procesem produkcji CIS (Camozzi Innovation System) i CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certyfikaty

Mówiąc o „ogólnej jakości” mamy również na myśli możliwość wykazywania zaangażowania poprzez uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Rozwiązania mechatroniczne i cyfrowe

Firmę Camozzi Automation i Camozzi Digital łączy wspólna wizja – ciągła innowacyjność oznaczająca tworzenie i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań.