System zarządzania grupy Camozzi

Podsumowaniem tego podejścia jest integracja systemów zarządzania procesem produkcji CIS (Camozzi Innovation System) i CMS (Camozzi Manufacturing System).

Podsumowaniem tego podejścia jest integracja systemów zarządzania procesem produkcji CIS (Camozzi Innovation System) i CMS (Camozzi Manufacturing System).

Podstawowe kwestie dotyczące tych systemów opierają się na:

  • Efektywnej organizacji gwarantującej wydajność, wszechstronność i niezawodność.
  • Kompleksowym zarządzaniu jakością mającym na celu już na samym początku zapewnienie najwyższej jakości produktów i procesów.
  • Zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz całą siecią dystrybucji w sposób kompleksowy.
  • Zarządzaniu cyklem życia produktów, co dotyczy zarządzania produktem w kontekście całkowitych kosztów posiadania w obrębie całego cyklu życia.

Manufacturing system

Mechatronic Application Research Center
Ośrodek Badawczy Aplikacji Mechatronicznych (MARC)

Badania i rozwój są strategicznymi i identyfikującymi aktywność Camozzi działaniami.
 

Il Sistema di Gestione di Camozzi
System zarządzania grupy Camozzi

Podsumowaniem tego podejścia jest integracja systemów zarządzania procesem produkcji CIS (Camozzi Innovation System) i CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certyfikaty

Mówiąc o „ogólnej jakości” mamy również na myśli możliwość wykazywania zaangażowania poprzez uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Rozwiązania mechatroniczne i cyfrowe

Firmę Camozzi Automation i Camozzi Digital łączy wspólna wizja – ciągła innowacyjność oznaczająca tworzenie i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań.