Dyrektywa maszynowa

Produkty i rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo maszyn.

Produkty i rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo maszyn.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC jest dyrektywą europejską, która zapewnia swobodny przepływ maszyn na rynku europejskim, gwarantując, minimalny poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa operatorów.
Dyrektywa określa kryteria, odnosząc się do innych norm, w celu osiągnięcia zgodności.

Metoda oceny i redukcji ryzyka jest opisana w normie EN ISO 12100, która zawiera zasady i procedury zapewniające bezpieczeństwo podczas projektowania maszyn.

Określono konkretne parametry, które producent maszyn musi spełnić, aby osiągnąć te cele:

  • Budowa systemu bezpieczeństwa zgodnie z poziomem ryzyka
  • Niezawodność systemu bezpieczeństwa
  • Zdolność systemu do rozpoznawania i usuwania usterek
  • Wybór i dobór komponentów

Zadaniem producenta maszyny jest zbadanie zasadniczego działania maszyny, zidentyfikowanie zagrożeń, próba ich minimalizacji poprzez fizyczne urządzenia zabezpieczające lub nieuniknionych barier oraz odpowiedni dobór elementów systemu bezpieczeństwa i układu instalacji.

Aby zagwarantować adekwatność i bezpieczeństwo przyjętych rozwiązań, wydano szereg zharmonizowanych norm, w tym ISO 13849-1, która ustanawia wymagania bezpieczeństwa i wytyczne dotyczące projektowania i integracji części systemów sterowania związanych z funkcjami bezpieczeństwa (SRP/CS).