Wartości

Zrównoważony rozwój społeczny wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Camozzi nie stanowi jedynie wzorca będącego punktem odniesienia dla codziennych działań poszczególnych osób. To system organizacji oraz zarządzania angażujący każdego dnia wszystkich partnerów i pracowników.

Zrównoważony rozwój społeczny wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Camozzi nie stanowi jedynie wzorca będącego punktem odniesienia dla codziennych działań poszczególnych osób. To system organizacji oraz zarządzania angażujący każdego dnia wszystkich partnerów i pracowników.

W dzisiejszych czasach wzrost gospodarczy nierozerwalnie łączy się z postępem społecznym, dlatego też grupa Camozzi opiera swoje działania na zasadach współpracy, które jednocześnie sprzyjają tworzeniu produktywnego i harmonijnego środowiska, w którym jednostka przyczynia się, zgodnie z określonymi zasadami, do rozwoju ekonomicznego całej firmy.

Zrównoważony rozwój społeczny to dla firmy nie tylko poważna inwestycja, ale również narzędzie zwiększające konkurencyjność, pozwalające łączyć wyniki ekonomiczne z poprawą jakości życia.

Kodeks etyczny

Zrównoważony rozwój społeczny wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Camozzi nie stanowi jedynie wzorca będącego punktem odniesienia dla codziennych działań poszczególnych osób. To system organizacji oraz zarządzania angażujący każdego dnia wszystkich partnerów i pracowników.