Informacja prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści online

Camozzi Automation Sp. z o.o. - zwane dalej „Camozzi” nie gwarantuje aktualizowania, poprawności, kompletności ani jakości dostarczanych informacji, w tym informacji dotyczących produktów.

Camozzi nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub intelektualne wynikające z wykorzystania lub niestosowania dostarczonych informacji lub z użycia nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, z wyjątkiem przypadków udowodnionego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Camozzi. Wszelkie treści nie wymagają zobowiązania i nie są wiążące. Camozzi wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania lub usuwania elementów witryny lub treści bez powiadomienia oraz do czasowego lub ostatecznego zawieszenia ich publikowania. 

Ważność prawna wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności stanowi integralną część treści online zachęcających do korzystania z niniejszej witryny. W przypadku, gdy części tekstu lub poszczególnych oświadczeń tu zawartych nie będą już zgodne lub nie będą odpowiadać aktualnym przepisom, całkowicie lub częściowo, pozostałe części niniejszego dokumentu, w tym jego treść i ważność, pozostają niezmienione.

Prawa autorskie

Niniejsza witryna jest wyłączną własnością Camozzi. Wszystkie zawarte dane i informacje (w tym na przykład zdjęcia, obrazy, projekty, znaki towarowe, ikony) podlegają krajowym i międzynarodowym przepisom dotyczącym własności intelektualnej. Kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie treści niniejszej witryny, nawet częściowo, bez wyraźnej pisemnej zgody Camozzi jest zabronione. Każde nieautoryzowane użycie będzie, zgodnie z prawem, skutkowało odpowiedzialnością karną.