Industrial Automation

Seria MX Safemax - Zawory bezpieczeństwa 3/2 szybkiego odpowietrzenia

Bezpieczeństwo w Twoich rękach

Bezpieczeństwo w Twoich rękach

Seria MX SAFEMAX jest nową serią zaworów bezpieczeństwa, zaprojektowanych jako gotowe urządzenie to wbudowania w maszynę, zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC.


SERIA MX SAFEMAX

Seria zaworów MX Safemax jest zgodna z normą ISO 13849-1, która odnosi się do bezpiecznego projektowania systemów sterowania spełniących funkcje bezpieczeństwa. Te zawory wyposażone są w zintegrowany czujnik, który wykrywa położenie suwaka natychmiast po tym jak system jest całkowicie odpowietrzany w razie wystąpienia zagrożenia.

Seria zaworów Mx Safemax dostępna jest w dwóch wersjach:

 1. Zawór pojedynczy sklasyfikowany w kategorii 2, który umożliwia osiągnięcie poziomu zapewnienie bezpieczeństwa "Performance Level" D 
 2. Zawór podwójny sklasyfikowany w kategorii 4, który umożliwia osiągnięcie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa "Performance Level" E

Zalety:

 • Zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EC
 • Prosta integracja z zespołami przygotwania powietrza FRL serii MX2
 • Rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie poziom zapewnienie bezpieczeństwa (Performance Level) E

NOWA SERIA ZAWORÓW WOLNEGO STARTU MX SAFEMAX

Nowy zawór wolnego startu serii Mx Safemax umożliwia stopniowe zwiększanie ciśnienia w układzie sprężonego powietrza przy zachowaniu wszystkich funkcji bezpieczeństwa. Kompaktowe wymiary i wewnętrzna konstrukcja komponentów umożliwiają łatwą integrację zaworu wolnego startu z pozostałymi jednostkami zespołów przygotowania powietrza serii MX2 bez potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów. Zawór wolnego startu jest umieszczony przed zrzutowymi zaworami bezpieczeństwa, dzięki czemu nie koliduje z przepływem powietrza zrzucanego i umożliwia zaworom bezpieczeństwa szybkie opróżnienie układu w przypadku awarii.

Zalety: 

 • Zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EC
 • Prosta integracja z zespołami przygotwania powietrza FRL serii MX2
 • Rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie poziom zapewnienie bezpieczeństwa (Performance Level) E
 • Zinegrowany zawór wolnego startu
 • Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/EC 

Produkty i rozwiązania dla bezpieczeństwa maszyn

To dyrektywa Unii Europejskiej, zapewniająca swobodny obrót maszynami na rynku europejskim i gwarantująca minimalny poziom zdrowia i bezpieczeństwa operatorów.

Dyrektywa zawiera kryteria, odnoszące się do innych norm ze sposobami jak osiągnąć jej zgodność. Metodę oceny i zmniejszania ryzyka opisano w normie EN ISO 12100, która zawiera zasady i procedury zapewniania bezpieczeństwa przy projektowaniu maszyn. Aby to osiągnąć, ustalono pewne parametry, które producent maszyny musi przestrzegać:

 • Budowa systemu bezpieczeństwa zgodnie z faktycznym poziomem ryzyka
 • Niezawodność systemu bezpieczeństwa
 • Zdolność systemu do rozpoznawania i usuwania usterek
 • Dobór i wymiarowanie komponentów