Industrial Automation, Life Science

Zawory skośne serii ASX i ASP

Kontrola cieczy bez kompromisów

Kontrola cieczy bez kompromisów

SERIA ASX

Wykonane w całości ze stali nierdzewnej zawory są idealnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań przemysłowych, również gdy oprócz wysokich przepływów wymagana jest kontrola lepkich płynów. Są dostępne w wielu różnych wariantach, np. modele do montażu w aplikacjach z kierunkiem przepływu pod grzybek, aby skutecznie zapobiegać lub zmniejszać efekt uderzenia wodnego (water-hammer) podczas zamykania zaworu.

Zalety:

 • Duży współczynnik przepływu
 • Odporność na ciecze
 • Wersje zapobiegające efektowi uderzenie wodnego "water-hammer"
 • Zgodne z Dyrektywą PED 97/23/EC
 • Zgodne z Dyrektywą ATEX 

Sektory przemysłowe i aplikacje: Tekstylny- Chemiczny - Papierniczy i Celulozowy - Spożywczy - Energetyczny - Farmaceutyczny i kosmetyczny - Przygotowania powietrza i innych gazów - Przygotowania wody - Przygotowania gorącej wody i pary


SERIA ASP

Zawory skośne serii ASP sterowane bezpośrednio są idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych, które wymagają solidnych i odpornych rozwiązań. Są kompatybilne z większością gazów, obojętnymi cieczami i płynami zawierającymi zawieszone cząstki stałe. Są dostępne w różnych modelach i z gwintami od 3/8” do 2-1/2”. Występują w dwóch wersjach, jedna z kierunkiem przepływu nad grzybek do zastosowań gazowych i parowych, a druga z kierunkiem przepływu pod grzybek dedykowana do cieczy.

Zalety:

 • Ciśnienie różnicowe do 20 bar
 • Wysoki współczynnik przepływu
 • Odporność na ciecze
 • Wersje zapobiegające efektowi uderzenie wodnego "water-hammer"
 • Zgodne z Dyrektywą PED 97/23/EC
 • Zgodne z Dyrektywą ATEX 

Sektory przemysłowe i aplikacje: Tekstylny - Przygotowania powietrza, wody i  pary - Energetyczny - Papierniczy i celulozowy