Chromatografia

Biofarmacja i narzędzia analityczne - oprzyrządowanie zapewniające jakościową lub ilościową identyfikację (HPLC, GC itp.) Istotnych substancji w badaniach akademickich, medycznych lub zastosowaniach komercyjnych (związanych z odkrywaniem leków, analizą petrochemiczną, zastosowaniami procesowymi, kryminalistyką itp.) Rozdzielanie składników próbek realizowane jest na podstawie współczynnika podziału próbki w odniesieniu do fazy ruchomej i stacjonarnej

FUNKCJA W APLIKACJI: Oddzielenie składników próbki

PRODUKTY:

  • Sterowane bezpośrednio elektrozawory serii PDV z separacją mediów za pomocą membrany są odpowiednie, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące separacji agresywnych lub wrażliwych na ciepło płynów.
  • Sterowane bezpośrednio elektrozawory serii K8DV z separację mediów za pomocą membrany są odpowiednie, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące separacji agresywnych lub wrażliwych na ciepło płynów.

FUNKCJA W ALPIKACJI: Kontrola i obsługa gazów

PRODUKTY: 

  • Sterowane bezpośrednio proporcjonalne regulatory przepływu z kompensacją ciśnieniem serii CP
  • Elektrozawory serii PDV z separacją medium za pomocą membrany

FUNKCJA W APLIKACJI: Dozowanie i kontrola gazów i cieczy wrażliwych na ciepło.

Chromatografia