Anestezjologia

Znieczulenie ogólne to indukowana farmakologicznie, przejściowa i odwracalna śpiączka polegająca na rozluźnieniu mięśni. Uzyskuje się to podając pacjentowi pewne leki. Znieczulenie ma na celu tymczasowe wywołanie całkowitej utraty przytomności z tłumieniem wszelkiego rodzaju wrażliwości; jego główne zastosowanie dotyczy chirurgii. Właściwe dozowanie i mieszanie gazów zależy od precyzji. Lekarz potrzebuje dużej precyzji, aby kontrolować częstość oddechów pacjenta. Wymagane natężenie przepływu jest bardzo duży przy bardzo niskim ciśnieniu.

FUNKCJA W APLIKACJI: Regulacja ciśnienia powietrza - tlenu.

PRODUKTY:

  • Filtro-regulatory serii N dosępne z przylączami G1/8 i G1/4.
  • Mikroregulatory ciśnienia serii TC zostały zaprojektowane do użytku we wszystkich tych zastosowaniach i urządzeniach, w których konieczne jest umieszczenie pojedynczego elementu w niestandardowych układach scalonych lub kolektorach w celu sterowania i regulacji gazów medycznych do tlenu.

FUNKCJA W APLIKACJI: Regulacja wypływu tlenu.

PRODUKTY:

  • Sterowane bezpośrednio proporcjonalne regulatory przepływu serii AP
  • Sterowane bezpośrednio proporcjonalne regulatory przepływu z kompensacją ciśnieniem serii CP

FUNKCJA W APLIKACJI: Mieszanie tlenu z powietrzem.

PRODUKTY:

  • Sterowane bezpośrednio elektrozawory serii K można montować na pojedynczych lub wielokanałowych płytach przyłączeniowych.
  • Sterowane bezpośrednio elektrozawory serii P dostępne w wersjach 3/2, zarówno NC i NO.

FUNKCJA W APLIKACJI: Zintegrowane systemy mieszania powietrza, tlenu i środka znieczulającego.

PRODUKTY:

  • Rozdzielacz wielokanałowy
  • Kontroler Open Frame

Anestezjologia