Industrial Automation, Life Science

Seria DB – wielokanałowy rozdzielacz gazów i cieczy, również do zastosowań stomatologicznych

Seria DB to rozwiązanie modułowe charakteryzujące się niewielkimi rozmiarami, optymalizujące połączenia pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne, które skraca czas montażu w obrębie maszyn wykorzystywanych w przemyśle i branży medycznej.
 

Seria DB to rozwiązanie modułowe charakteryzujące się niewielkimi rozmiarami, optymalizujące połączenia pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne, które skraca czas montażu w obrębie maszyn wykorzystywanych w przemyśle i branży medycznej.
 

Ogólna koncepcja rozdzielacza zapewnia modułom maksymalną wszechstronność konfiguracji, dzięki wykorzystaniu miniaturowych elektrozaworów wł./wył. oraz zaworów proporcjonalnych przepływu.

Każdy rozdzielacz obsługuje kilka konfiguracji i może zostać łatwo dopasowany do wymogów eksploatacyjnych w obrębie różnych zastosowań.

W stomatologii, w przypadku zastosowania odpowiedniej konfiguracji, istnieje możliwość zoptymalizowania połączeń przewodów do powietrza i wody współpracujących z turbinami, mikrosilnikami, licznikami czy strzykawkami.

Z uwagi na specyfikę materiałową rozdzielacz zapewnia także możliwość dystrybucji różnych gazów (takich jak dwutlenek węgla czy azot, wykorzystywanych podczas saturacji i osłony) oraz cieczy, co z kolei stanowi istotną zaletę w przypadku branży spożywczej.


Go