Life Science

Zawory i elektrozawory do mediów

Wszystkie zawory i elektrozawory stosowane w sektorze medycznym są kompatybilne w obecności płynów medycznych i bio-kompatybilnych do kontroli cieczy i gazów w sektorze analitycznym.