Transportation

Zawory

Zawory są aktywnymi elementami sterującymi przepływem mediów, od elektrozaworów przez wielokanałowe wyspy zaworowe po technologię zaworów proporcjonalnych.

Zawory są aktywnymi elementami sterującymi przepływem mediów, od elektrozaworów przez wielokanałowe wyspy zaworowe po technologię zaworów proporcjonalnych.